Imperator Hotel

KUSHTET DHE TERMAT E PËRGJITHSHME

RREGULLAT E REZERVIMEVE:

Femijet:

Hoteli lejon një fëmijë deri në moshën 5 vjeç për të qëndruar pa pagesë duke përdorur shtratin ekzistues. Krevati i bebit janë me kërkesë dhe në varësi të disponueshmërisë. Individët mbi moshën 12 vjeç konsiderohen si të rritur nga hoteli.

Shtrati Portativ:

Për dhoma dyshe ku ka hapsire te mjaftueshme, lejohet një krevat shtesë për një banues të tretë dhe paguhet me cmimin e dhomes treshe.

PERSHKRIMI I DHOMËS:

Numri i përgjithshëm i klienteve në një dhomë, përfshirë fëmijët, nuk duhet të tejkalojë numrin maksimal të banorëve të lejuar për llojet e dhomave përkatëse:

Dhomë dyshe: deri në 2 persona

Dhomë treshe: deri në 3 persona

Dhoma familjare: deri në 4 persona

Nëse keni ndonjë pyetje apo sqarime në lidhje me Politikën e Kapacitetit Maksimal të Hotelit, stafi ynë do të jetë i lumtur të shpjegojë në detaje.

Ju lutem vini re gjithashtu se Hoteli rezervon të drejtën për të refuzuar hyrjen për çdo vizitor shtesë që tejkalon hapësirën maksimale të lejuar për atë tip të dhomës.

 

POLITIKAT E CHECK IN & CHECK OUT:

Kriteri i moshes:

Klientet duhet të jenë 18 vjeç e lart te pajisur me mjet identifikimi me foto për t’u rregjistruar ne check in. Klientet nën moshën 18 vjeç duhet të shoqërohen nga një i rritur. Hoteli rezervon të drejtën për të kontrolluar mjetin e identifikimit me foto.

Check in/ Check out:

Përveç nëse përcaktohet ndryshe në kushte specifike, koha e regjistrimit ne check in është pas orës 02:00 p.m dhe ora e check-out është 11:00 a.m. Për check in me të hershme para orës 2:00 p.m, rekomandohet të prenotoni nje ditë para paraprakisht me një pagesë të plotë ditore. Hoteli mund të aplikoje late check out pas orës 11:00 a.m me një tarifë shtesë; në varësi të disponueshmërisë së dhomës.

Nga ora e check-out 11:00 a.m deri në 04:00 p.m Tarifa: 50% të çmimit të dhomës.

Celesi/Karta e dhomes duhet te dorezohet ne recepsion gjate check out , per cdo rast te mos dorezimit / humbjes se kartes se dhomes duhet te paguhet 10€ .

DËME PËR HOTELIN DHE PRONËN:

Hoteli rezervon të drejtën për të ngarkuar mysafirët me koston e riparimit të dëmit ose ndotjes, shkaktuar nga akti aksidental, i qëllimshëm, neglizhent ose i pamatur i të ftuarit në pronën ose strukturën e Hotelit.

KUTIA E SIGURISE (KASAFORTA) :

Mysafiret janë të inkurajuar që të mbajnë gjërat e çmuara të tyre në kutine e sigurise ose në depozitën e sigurt të siguruar në Front Desk. Hoteli nuk do të jetë përgjegjës për humbjen e parave apo sendeve të tjera personale gjatë qëndrimit tuaj.

KAFSHET SHTEPIAKE:

Hoteli mban një politikë të rreptë per ndalimin e kafshëve shtëpiake në mjediset e saj përveç qenve udhëzues.

ARTIKUJT E NDALUAR :

Pikat e mëposhtme nuk lejohen në ambientet e Hotelit:

 • Kafshë të çdo lloji, përveç qenve udhëzues
 • Materialet e ndezshme, shpërthyese ose të rrezikshme
 • Objekte që lëshojnë erë të keqe
 • Armët e zjarrit të parregjistruar ose armë të tjera
 • Objekte të një madhësie jashtëzakonisht të madhe ose në sasi jashtëzakonisht të mëdha
 • Artikuj që kanë të bëjnë me përdorimin e lojërave të fatit, prostitucionit, kontrabandës ose akteve të tjera të paligjshme
 • Droga ilegale ose artikuj të tjerë, posedimi i të cilave është i ndaluar nga ligjet e Shqipërisë

Hoteli rezervon të drejtën të refuzojë hyrjen tek ndonjë mysafir që është gjetur se posedon sende të ndaluara. Mysafiret do të jenë vetë përgjegjës për të gjitha humbjet financiare ose të tjera dhe dëmtimet që mund të shkaktohen nga sendet e tilla.

 

SHËNDETI DHE POLITIKAT E MIREQENIES:

Zhurmat:

Për të siguruar që të gjithë të ftuarit të kënaqen me komoditetin dhe sigurinë e sherbimeve që ne ofrojmë, Hoteli mbështet një politikë të rreptë zero tolerance ndaj trazirave, zhurmave të tepruara dhe festave. Çdo person që është gjetur në mjediset tona që krijon zhurmë të tepruar, që jane duke festuar , që tejkalon numrin e mysafirëve të lejuar ose që shkakton ndonjë shqetësim, do të kërkohet që të largohet nga hoteli pa rimbursim.

Sjelljet e papranueshme:

Nëse ndonjë veprim i një mysafiri, mund të jetë ndaj stafit tonë ose ne te kundert, do të konsiderohet i papërshtatshëm nga hoteli, Hotel rezervon të drejtën, pasi ceshtja të jetë  verifikuar, të ndërmarrin veprime kundër mysafirit i cili mund të rezultojë i perfshire në te, duke u kërkuar të largohet pa një rimbursim për çdo shërbim të kryer.

Duhan pirja:

Hoteli ka vetëm dhoma jo-duhan. Pirja e duhanit lejohet vetëm në zonat e caktuara të hotelit, si dhe në ballkone ose tarraca. Do të paguhet 100 euro nga klientet për shërbimet e pastrimit të ngarkuara për çdo dhomë që është konsumuar duhan për ta rikthyer atë në gjendjen e saj normale.

 

POLITIKAT E PAGESAVE:

Valuta dhe tatimi:

Çmimet janë në euro dhe përfshijnë: TVSH prej 6% dhe taksen e vizitorit.

Autorizimi i kartes se kreditit:

Nëse përdorni kartën tuaj të kreditit për të garantuar rezervimin e dhomës suaj, hoteli do të mbajë shumën totale në kartën tuaj të kreditit përpara mbërritjes.

Pagesat e dhomave:

Per dhomat e rezervuara direkt nga Front Desk , pagesa e plote behet ne momentin e check in per te gjithe periudhen e qendrimit. Ne rast te ndonje largimi perpara dates se rezervuar , shuma e paguar nuk rimbursohet .

Për rezervimet e bëra përmes postës elektronike ose telefonit / celularit, shuma totale e rezervimit do të ngarkohet përmes formularit të autorizimit të kartës së kreditit. Asnjë rimbursim nuk do të bëhet nëse rezervimi juaj anulohet.

Aksidentet e rastësishme:

Për të gjitha rezervimet, hoteli kërkon një depozitë prej 50 euro ne momentin e check in, për ‘aksidente të rastësishme’ gjatë qendrimit ne hotel.

Pas kontrollit të dhomës gjatë check out, nëse gjithçka është në rregull, hoteli duhet ta kthejë depozitën te mysafiri.

PER REZERVIMET NEPERMJET PALEVE TE TRETA:

Në rastin e anulimit ose modifikimit të rezervimeve të bëra përmes burimeve të ndryshme nga ato të drejtpërdrejta me Hotelin, Hoteli rekomandon që mysafirët së pari të kontaktojnë burimin e tyre të rezervimit për ndihmë para se të afrohen tek stafi i hotelit.

TE DREJTAT E KLIENTEVE NE HOTEL :

 • HOTELI eshte pergjegjes per te siguruar nje ambjent ne kushte te mira ne perputhje me kapacitetin e dhomes. Kjo perfshin ambiente sanitare te pastra, ventilim adekuat të ajrit të kondicionuar, pasterti nga insektet, etj.
 • Në rast të ndonjë problemi, HOTELI mund të rekomandojë një ndryshim të akomodimit për netët e mbetura të qëndrimit tuaj, në një dhome që është e krahasueshme me akomodimin e zgjedhjes tuaj fillestare në madhësi, tipare, cilësi.
 • Klientit mund t’i rimbursohet shuma e paguar, nëse natyra e problemit i takon HOTEL-it.

Kjo është një listë e politikave të përgjithshme të Imperator Hotel. Nëse keni nevojë për ndonjë sqarim për kushtet që nuk janë dhënë këtu, ju lutemi na kontaktoni.

Hoteli rezervon të drejtën për të shtuar ose ndryshuar ndonjë nga kushtet e mësipërme dhe rregullat si dhe kur Hoteli e sheh te nevojshme.

Politikat e anullimeve:

 • Per anullimet 60 dite perpara mberritjes do te faturohet vetem 20% e shumes totale te rezervimit.
 • Per anullimet midis 59-17 dite perpara mberritjes do te faturohet vetem 50% e shumes totale te rezervimit.
 • Per anullimet midis 15-1 dite perpara mberritjes do te faturohet 100% e shumes totale te rezervimit.
 • Mos-paraqitja , do te faturohet 100% e shumes totale te rezervimit.

Politikat e pagesave:

 • 20% e shumes totale te rezervimit , duhet te paguhet ne momentin e konfirmimit te rezervimit.
 • 30% e shumes totale te rezervimit , duhet te paguhet 60 dite perpara dates se mberritjes.
 • 50% e shumes totale te rezervimit , duhet te paguhet 16 dite perpara dates se mberritjes.
RREGULLAT E REZERVIMEVE

RREGULLAT E REZERVIMEVE:

Femijet:

Hoteli lejon një fëmijë deri në moshën 5 vjeç për të qëndruar pa pagesë duke përdorur shtratin ekzistues. Krevati i bebit janë me kërkesë dhe në varësi të disponueshmërisë. Individët mbi moshën 12 vjeç konsiderohen si të rritur nga hoteli.

Shtrati Portativ:

Për dhoma dyshe ku ka hapsire te mjaftueshme, lejohet një krevat shtesë për një banues të tretë dhe paguhet me cmimin e dhomes treshe.

PERSHKRIMI I DHOMËS:

Numri i përgjithshëm i klienteve në një dhomë, përfshirë fëmijët, nuk duhet të tejkalojë numrin maksimal të banorëve të lejuar për llojet e dhomave përkatëse:

Dhomë dyshe: deri në 2 persona

Dhomë treshe: deri në 3 persona

Dhoma familjare: deri në 4 persona

Nëse keni ndonjë pyetje apo sqarime në lidhje me Politikën e Kapacitetit Maksimal të Hotelit, stafi ynë do të jetë i lumtur të shpjegojë në detaje.

Ju lutem vini re gjithashtu se Hoteli rezervon të drejtën për të refuzuar hyrjen për çdo vizitor shtesë që tejkalon hapësirën maksimale të lejuar për atë tip të dhomës.

 

POLITIKAT E CHECK IN & CHECK OUT:

Kriteri i moshes:

Klientet duhet të jenë 18 vjeç e lart te pajisur me mjet identifikimi me foto për t’u rregjistruar ne check in. Klientet nën moshën 18 vjeç duhet të shoqërohen nga një i rritur. Hoteli rezervon të drejtën për të kontrolluar mjetin e identifikimit me foto.

Check in/ Check out:

Përveç nëse përcaktohet ndryshe në kushte specifike, koha e regjistrimit ne check in është pas orës 02:00 p.m dhe ora e check-out është 11:00 a.m. Për check in me të hershme para orës 2:00 p.m, rekomandohet të prenotoni nje ditë para paraprakisht me një pagesë të plotë ditore. Hoteli mund të aplikoje late check out pas orës 11:00 a.m me një tarifë shtesë; në varësi të disponueshmërisë së dhomës.

Nga ora e check-out 11:00 a.m deri në 04:00 p.m Tarifa: 50% të çmimit të dhomës.

Celesi/Karta e dhomes duhet te dorezohet ne recepsion gjate check out , per cdo rast te mos dorezimit / humbjes se kartes se dhomes duhet te paguhet 10€ .

DËME PËR HOTELIN DHE PRONËN:

Hoteli rezervon të drejtën për të ngarkuar mysafirët me koston e riparimit të dëmit ose ndotjes, shkaktuar nga akti aksidental, i qëllimshëm, neglizhent ose i pamatur i të ftuarit në pronën ose strukturën e Hotelit.

KUTIA E SIGURISE (KASAFORTA) :

Mysafiret janë të inkurajuar që të mbajnë gjërat e çmuara të tyre në kutine e sigurise ose në depozitën e sigurt të siguruar në Front Desk. Hoteli nuk do të jetë përgjegjës për humbjen e parave apo sendeve të tjera personale gjatë qëndrimit tuaj.

KAFSHET SHTEPIAKE:

Hoteli mban një politikë të rreptë per ndalimin e kafshëve shtëpiake në mjediset e saj përveç qenve udhëzues.

ARTIKUJT E NDALUAR :

Pikat e mëposhtme nuk lejohen në ambientet e Hotelit:

 • Kafshë të çdo lloji, përveç qenve udhëzues
 • Materialet e ndezshme, shpërthyese ose të rrezikshme
 • Objekte që lëshojnë erë të keqe
 • Armët e zjarrit të parregjistruar ose armë të tjera
 • Objekte të një madhësie jashtëzakonisht të madhe ose në sasi jashtëzakonisht të mëdha
 • Artikuj që kanë të bëjnë me përdorimin e lojërave të fatit, prostitucionit, kontrabandës ose akteve të tjera të paligjshme
 • Droga ilegale ose artikuj të tjerë, posedimi i të cilave është i ndaluar nga ligjet e Shqipërisë

Hoteli rezervon të drejtën të refuzojë hyrjen tek ndonjë mysafir që është gjetur se posedon sende të ndaluara. Mysafiret do të jenë vetë përgjegjës për të gjitha humbjet financiare ose të tjera dhe dëmtimet që mund të shkaktohen nga sendet e tilla.

 

SHËNDETI DHE POLITIKAT E MIREQENIES:

Zhurmat:

Për të siguruar që të gjithë të ftuarit të kënaqen me komoditetin dhe sigurinë e sherbimeve që ne ofrojmë, Hoteli mbështet një politikë të rreptë zero tolerance ndaj trazirave, zhurmave të tepruara dhe festave. Çdo person që është gjetur në mjediset tona që krijon zhurmë të tepruar, që jane duke festuar , që tejkalon numrin e mysafirëve të lejuar ose që shkakton ndonjë shqetësim, do të kërkohet që të largohet nga hoteli pa rimbursim.

Sjelljet e papranueshme:

Nëse ndonjë veprim i një mysafiri, mund të jetë ndaj stafit tonë ose ne te kundert, do të konsiderohet i papërshtatshëm nga hoteli, Hotel rezervon të drejtën, pasi ceshtja të jetë  verifikuar, të ndërmarrin veprime kundër mysafirit i cili mund të rezultojë i perfshire në te, duke u kërkuar të largohet pa një rimbursim për çdo shërbim të kryer.

Duhan pirja:

Hoteli ka vetëm dhoma jo-duhan. Pirja e duhanit lejohet vetëm në zonat e caktuara të hotelit, si dhe në ballkone ose tarraca. Do të paguhet 100 euro nga klientet për shërbimet e pastrimit të ngarkuara për çdo dhomë që është konsumuar duhan për ta rikthyer atë në gjendjen e saj normale.

 

POLITIKAT E PAGESAVE:

Valuta dhe tatimi:

Çmimet janë në euro dhe përfshijnë: TVSH prej 6% dhe taksen e vizitorit.

Autorizimi i kartes se kreditit:

Nëse përdorni kartën tuaj të kreditit për të garantuar rezervimin e dhomës suaj, hoteli do të mbajë shumën totale në kartën tuaj të kreditit përpara mbërritjes.

Pagesat e dhomave:

Per dhomat e rezervuara direkt nga Front Desk , pagesa e plote behet ne momentin e check in per te gjithe periudhen e qendrimit. Ne rast te ndonje largimi perpara dates se rezervuar , shuma e paguar nuk rimbursohet .

Për rezervimet e bëra përmes postës elektronike ose telefonit / celularit, shuma totale e rezervimit do të ngarkohet përmes formularit të autorizimit të kartës së kreditit. Asnjë rimbursim nuk do të bëhet nëse rezervimi juaj anulohet.

Aksidentet e rastësishme:

Për të gjitha rezervimet, hoteli kërkon një depozitë prej 50 euro ne momentin e check in, për ‘aksidente të rastësishme’ gjatë qendrimit ne hotel.

Pas kontrollit të dhomës gjatë check out, nëse gjithçka është në rregull, hoteli duhet ta kthejë depozitën te mysafiri.

PER REZERVIMET NEPERMJET PALEVE TE TRETA:

Në rastin e anulimit ose modifikimit të rezervimeve të bëra përmes burimeve të ndryshme nga ato të drejtpërdrejta me Hotelin, Hoteli rekomandon që mysafirët së pari të kontaktojnë burimin e tyre të rezervimit për ndihmë para se të afrohen tek stafi i hotelit.

TE DREJTAT E KLIENTEVE NE HOTEL :

 • HOTELI eshte pergjegjes per te siguruar nje ambjent ne kushte te mira ne perputhje me kapacitetin e dhomes. Kjo perfshin ambiente sanitare te pastra, ventilim adekuat të ajrit të kondicionuar, pasterti nga insektet, etj.
 • Në rast të ndonjë problemi, HOTELI mund të rekomandojë një ndryshim të akomodimit për netët e mbetura të qëndrimit tuaj, në një dhome që është e krahasueshme me akomodimin e zgjedhjes tuaj fillestare në madhësi, tipare, cilësi.
 • Klientit mund t’i rimbursohet shuma e paguar, nëse natyra e problemit i takon HOTEL-it.

Kjo është një listë e politikave të përgjithshme të Imperator Hotel. Nëse keni nevojë për ndonjë sqarim për kushtet që nuk janë dhënë këtu, ju lutemi na kontaktoni.

Hoteli rezervon të drejtën për të shtuar ose ndryshuar ndonjë nga kushtet e mësipërme dhe rregullat si dhe kur Hoteli e sheh te nevojshme.

POLITIKAT E ANULLIMIT DHE PAGESAVE PER GRUPET & AGJENSITE

Politikat e anullimeve:

 • Per anullimet 60 dite perpara mberritjes do te faturohet vetem 20% e shumes totale te rezervimit.
 • Per anullimet midis 59-17 dite perpara mberritjes do te faturohet vetem 50% e shumes totale te rezervimit.
 • Per anullimet midis 15-1 dite perpara mberritjes do te faturohet 100% e shumes totale te rezervimit.
 • Mos-paraqitja , do te faturohet 100% e shumes totale te rezervimit.

Politikat e pagesave:

 • 20% e shumes totale te rezervimit , duhet te paguhet ne momentin e konfirmimit te rezervimit.
 • 30% e shumes totale te rezervimit , duhet te paguhet 60 dite perpara dates se mberritjes.
 • 50% e shumes totale te rezervimit , duhet te paguhet 16 dite perpara dates se mberritjes.
Imperator Hotel

Kontaktoni

Për më shumë informacion mos hezitoni të na kontaktoni